+
Termékcsoportok
Menü

Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF

A vonatkozó jogszabályok:

"https://www.gov.uk/online-and-distance-selling-for-businesses" weboldal taglalja a részleteket, mint hivatalos vonatkozó jogszabályok Angol vállalkozás távoli eladások vonatkozásában online.

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségen szivesen válaszolunk feltett kérdésedre. Fenntartom a jogot a megrendelés indoklás nélküli visszautasítására.

A vásárlási tájékoztató tartalmazza a weboldal üzemeltetőjének adatait.

További kapcsolódó dokumentumok, melyek szabadon olvashatóak és nyomtathatóak a webáruházban:

- Adatvédelmi tájékoztató

- Vásárlási tudnivalók / feltételek

- Elállási nyilatkozat

- Barion kártyás fizetés

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

Jelen adatvédelmi/adatkezelési tájékoztatót Kerekes Timea (UTR: 7403157963, 28 Harlech Court, Ellesmere Port, CH65 5DY, Cheshire, Egyesült Királyság; a továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján nyújtom az általam https://termeszetesenneked.eu/ weboldalon üzemeltetett webáruházam kapcsán megvalósuló adatkezelésekről.

 

Adatkezelő adatai:

Adatkezelő neve: Timea Kerekes
Adatkezelő székhelye: 28 Harlech Court, Ellesmere Port, CH65 5DZ, Cheshire, Egyesült Királyság
Adatkezelő telefonszáma: +447551 900 883
Adatkezelő email címe: info@termeszetesenneked.eu
Adatkezelő adófizető azonosító(UTR): 7403157963
Weboldal: https://termeszetetsenneked.eu


Személyes adatok kezelésének célja:

Személyes adataidat a https://termeszetesenneked.eu/ weboldalon található webáruház üzemeltetése, a webáruház kínálatában található termékek értékesítése és népszerűsítése (marketing tevékenység) céljából kezeljük.

 

Az adatkezelésben érintettek:

Mindenki, aki a termeszetesenneked.eu oldalon keresztül ügyfélként beregisztrál, vagy terméket rendel.

 

Személyes adataid kezelését az alábbi jogalapokon végezzük:

webáruház üzemeltetése (A kezelt adatok köre: E-mail cím, jelszó, név, cím, telefonszám, számlázási adatok, kapcsolattartási adatok, ügyfélszolgálati adatok, adószám, számlaszám.) – Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagyis az adatkezelés az általad adott hozzájáruláson alapul.
A webáruház kínálatában található termékekre vonatkozó adásvételi szerződések teljesítéséhez (számlázás, szállítás) kapcsolódó adatok (vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, telefonszám, email cím, vásárláshoz kapcsolódó pénzügyi adatok, számlázási név és cím – Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont, vagyis az adatkezelés a veled kötött szerződés teljesítéséhez szükséges.
A marketing tevékenységhez (hírlevél küldés, ajándékpontok, személyre szabott ajánlatok, adatvezérelt marketing) kapcsolódó adatok (vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám, hírlevél megerősítés, hírlevél leiratkozás) - Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagyis az adatkezelés az általad adott hozzájáruláson alapul.


Személyes adataidat az alábbi időtartamban kezeljük:

webáruház üzemeltetése - hozzájárulásod visszavonásáig,
webáruház kínálatában található termékekre vonatkozó adásvételi szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok – szerződések teljesítését követő 5 év,
marketing tevékenységhez kapcsolódó adatok - hozzájárulásod visszavonásáig,

 

A számlázással kapcsolatos adatkezelés:

Az Angol jogszabályoknak megfelelőek kezeljük és őrizzük.

 

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás:

Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapom a Te böngésződnek küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse honlapom használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsek a látogatóimról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet a Te eszközöd tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépeden.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban a Te hozzájárulásod.

Amennyiben nem fogadod el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek számodra. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhatsz:

Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 

Személyes adatok címzettjei, adatfeldolgozók, adattovábbítás:

Személyes adataid kizárólag az Adatkezelő, illetve a jelen pontban felsorolt adatfeldolgozók (kizárólag a tevékenységük ellátásához szükséges körben) ismerhetik meg.
Adatfeldolgozók közreműködését az alábbi tevékenységekhez vesszük igénybe:

Kerekes Timea (28 Harlech Court, Ellesmere Port, CH65 5DY, Cheshire, Egyesült Királyság) - reklámügynöki (marketing) szolgáltatások, számviteli és pénzügyi szolgáltatások, ügyfélszolgálati, IT szolgáltatások;


Google Ireland Limited (Gordon House Barrow Street Dublin4. Ireland) - látogatottsági statisztikák;
Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., levelezési cím: 1540 Budapest, honlap: www.posta.hu) - csomagszállítás
Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour Dublin2, Ireland) - hirdetések;
Foxpost Zrt. ( 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.) - csomagszállítás
Paller Endre egyéni vállalkozó (székhely: 1092 Budapest, Ráday u. 60.) - tárhely szolgáltató

Adatkezelőként a személyes adataidat egyéb harmadik országbeli címzett vagy nemzetközi szervezet részére nem kívánom továbbítani.


Adatbiztonság:
A személyes adataidat tároló szerverek megfelelő biztonsági rendszerekkel védett, illetéktelenek által semmilyen módon hozzá nem férhető szerverteremben kerültek elhelyezésre. A weboldalt kiszolgáló szerverekhez távolról hozzáférni teljes körűen csak különösen titkosított csatornán van mód, kizárólag olyan személyek számára, akiknek erre szüksége van a szerver üzemeltetéséhez. A felhasználók által a regisztráció során megadott jelszavak szöveges formában nem kerülnek tárolásra, annak kizárólag az úgynevezett ’hash lenyomata’ lelhető fel.

Az érintettek jogai
Hozzáférési jog
Jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kapj tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult vagy arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos – a Rendelet 15. cikkében meghatározott - információkhoz hozzáférést kapj.

Helyesbítéshez való jog
Jogosult vagy arra, hogy kérésedre késedelem nélkül helyesbítsük a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheted, hogy a hiányos személyes adataidat kiegészítsük.

Törléshez való jog
Jogosult vagy arra, hogy kérésedre indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rád vonatkozó személyes adatokat, ha a Rendelet 17. cikkében meghatározott feltételek fennállnak, így különösen, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük, vagy ha visszavonod az adatkezelés alapját képező hozzájárulásodat és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. A törléshez való jogodat nem gyakorolhatod, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Korlátozáshoz való jog
Jogosult vagy arra, hogy kérésedre korlátozzuk az adatkezelést, ha a Rendelet 18. cikkében meghatározott feltételek fennállnak, így különösen, ha vitatod a személyes adatok pontosságát; vagy az adatkezelés jogellenes és ellenzed az adatok törlését; vagy tiltakoztál az adatkezelés ellen.

Adathordozhatósághoz való jog
Jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó, általad rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, továbbá jogosult vagy arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd anélkül, hogy ezt akadályoznánk.
Ennek feltétele, hogy az adatkezelés a hozzájárulásodon alapul és automatizált módon történik.

Hozzájárulás visszavonásának joga
Jogosult vagy arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulásodat bármikor visszavond. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Panasztétel, bírósági jogorvoslat:

Panaszodat benyújthatod:

Telefonon: +44752 3515 474,
Emailen:  dpo@cheshirewestandchester.gov.uk,
Postai úton: Data Protection Officer, Cheshire West and Chester Council, 4 Civic Way, Ellesmere Port, CH65 0BE .

A Data Protection Officer bekéri ellenőrzésre adataidat, melyet hatósági dokumentummal igazolsz, ez után panaszod kivizsgálása megkezdődik és írásban kapsz választ. Amennyiben a válasszal nem vagy elgedett, kérheted panaszod újra feldolgozását (appeal), vagy akár az Information Commissioner’s Office (ICO) irodájához fordulhatsz. Amennyiben jogorvoslatot szeretnél a Magistrates' Court -nél ( Grosvenor Street, Chester, CH1 2XA, Cheshire, Egyesült Királyság ) megteheted.

Személyes adatok forrása
Személyes adataidat Te bocsátottad a rendelkezésünkre a webáruház használata során.

Vásárlási tudnivalók

Amit a vásárlásról tudni kell

Kedves Vásárlónk!

Kérlek amennyiben vásárlója, aktív felhasználója kivánsz lenni webshop-omnak, figyelmesen olvasd el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vásárolj oldalamon keresztül, amennyiben minden pontjával egyetértesz, és kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve.

A jelen Szállítási és fizetési feltételek a http://termeszetesenneked.eu webáruházra vonatkozik melynek üzemeltetője : Cosy Soaps & Cosmetics - Timea Molnár-Kerekes

Székhely: 28 Harlech Court, Ellesmere Port, CH65 5DY, Cheshire, Egyesült Királyság

Telefonszám: +44 7551 900883 és van magyar elérhetőség is 0670 9049699 / munkanapokon 9-18 óra között /

Magyar adószám: 56732427-1-31

Szerződés és a webáruházban használt nyelv: Magyar

 

Szállítási partnerek: FoxPost Zrt,  Magyar Posta, Személyes átvétel

A tárhelyszolgáltató adatai:

Megrendelések feldolgozása hétköznapokon történik 9-18 óra között. A csomagok összekészitése, csomagolása és postázása a megrendelés és annak ellenértékének kifizetését kővetően maximum 3 munkanap alatt megtörténik.

Webáruház domain: https://termeszetesenneked.eu, https://hangulatosszappanok.eu

Forgalmazott termékek: A webáruházamban a Cosy Soaps & Cosmetics által gyártott szappanokat, fürdőbombákat és egyéb kozmetikumokat forgalmazok magánfelhasználók és/vagy kiskereskedők számára.

Amennyiben nincs külön utalás, a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet az irányadó.

Megrendelés, vásárlás:

A vásárló a vételi ajánlatát webáruházon keresztül teszi meg a kiválasztott termék megrendelésével.

A vásárló a megrendeléssel egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után.

1, A megrendelés előtt a vásárló a kiválasztott terméket a kosárba helyezi a "KOSÁRBA HELYEZÉS" gombra kattintással.

Amennyiben folytatni kívánja a vásárlást a baloldali menüsorból a kívánt termékcsoport ikonjára kattintással a vásárlás folytatása történik és innen újabb terméket választhat ki.

2, A vásárlás befejezése után a kosár tartalmát ellenőrzi, megváltoztathatja a mennyiségeket vagy szükség esetén a törlés gombra kattintással törölheti a nem kívánt tételt. Amennyiben a kosárban nem a kívánt mennyiség szerepel a termékből, a mennyiség jobb és bal oldalán található + és - jelek segítségével korrigálható a mennyiség. Miután a kívánt mennyiség szerepel a mezőben, a kosár tartalma alatti jobb alsó sarokban található "Kosár frissítése" gombra kell kattintani. Ha a kosár tartalma megfelel a vásárló igényeinek, kattintson az Összegzés mező alatti "Megrendelés->" gombra. A fentiek után a következő oldalon levő menüből kiválasztja a fizetési és szállítási módot, majd a "Megrendelés folytatása ->" gombbal véglegesíti a rendelését.

A még nem véglegesített rendelését módosíthatja vagy törölheti a kosár menüpontban a termék alatt található "Törlés" gomb segítségével.

Módosítható a mennyiség, amit a szükséges módosítás után a kosár frissítése gombbal rögzíthet.

Fizetés:Fizetés bankkártyával a PayPay rendszerén keresztül. A vállalkozás bankkártya adatokat nem kér, nem kezel és nem tárol, ezt kizárólag a PayPay végzi a saját rendszerén


Szállítási módok:

Posta csomagponton történő csomag átvétel
FoxPost csomagautomatánál történő csomag átvétele, vagy Foxpost házhozszállitás igénybevétele

 

Megrendeléskor a 'Szállítási / fizetési mód' mezőben jelennek meg az adott megrendeléshez lehetséges szállítási módok, ezek közül választhat. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Amennyiben az előre utalást választja, az összeg beérkezését követően adjuk fel a megrendelt árut. A számlát minden esetben online küldjük el a megadott email cimre. A beérkező megrendelést e-mailben, visszaigazoljuk, ezzel létrejön a szerződés.

Személyes átvételt választva ingyenesen jut rendelésedhez. Kérem csak akkor válassza ezt az opciót, amennyiben a benne felsorolt árosok egyikében tudunk személyesen találkozni. Ezen találkozóhoz Önnek telefonon fel kell vennie velem a kapcsolatot a rendelés után, hogy egyeztethessünk. Telfefonom: 0670 9049699

Átadás folyamán egy átadás-átvételi nyilatkozat aláírását fogom Öntől kérni ezzel igazolva, hogy a termékeket Ön átvette.

Fizetési módok:

Webáruházamban kizárólag bankkártyás fizetésre van lehetőség.

Barion fizetési mód: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

15.000 Ft - ot meghaladó termék vásárlás esetén INGYENES a kiszállítás

 

 

A postán ajánlott levélként feladott küldeményeket a postás viszi ki, amennyiben nem találja Önöket otthon, értesítést hagy, és ezután a postán tudják átvenni a küldeményt.

A Posta Csomagpontra érkező csomagokat 5 munkanapig tárolják, azután visszaküldik a feladónak. A csomag beérkezéséről a Magyar Posta küld tájékoztató e-mailt!

A futár az Ön által megadott telefonszámon fog jelentkezni a csomag kiszállítását megelőzően. Kérem, ügyeljen a telefonszámának helyes feltüntetésére.

 

 

 

A fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. Az Eladó elállási jog gyakorlása esetén nem vállalja át a Fogyasztótól a termék visszaszállítási költségét, így az a Fogyasztót terheli.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1)-nek alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát az alábbi esetben:

- Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak ( tehát mindazon szappanok amellyek egyedi megrendelés alapján készültek)

 

 

Az elállás/felmondás joghatásai

 

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

 

Elállási és felmondási jogát nem gyakorolhatja az alábbi esetekben (Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés):

- romlandó, vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza ( ilyen higiéniai termékek közé sorolandó a szappan is)

Hogy mondhatod vissza rendelésedet?  A rendelés visszaigazolásáról minden esetben emailt küldök Neked is épp úgy, mint minden más vásárlónak. Amennyiben meggoldoltad magad, mégsem szeretnéd hogy elpostázzam a megrendelésedet az emailra válaszolva lemondhatod azt a megrendelést követő 48 órában. Ebben az esetbe a megrendelés teljes összegét maradéktalanul visszautalom Neked ! Amennyiben az áru már feladásra került, melyről megkaptad a tájékoztatás, vagy a tájékoztató email nem került kiküldésre, de a feladószelvénnyel igazoni tudom, hogy postáztam a kért cimre a csomag át nem vett csomagnak minősül.

Mi történik át az át nem vett csomagokkal? Ebben az esetben a visszavonásra is az elállás szabályai vonatkoznak. Át nem vett  csomag esetén a szállítási díjakak ( rendelés cimére és visszaküldési szállitási dij is) a vevőt terhelik. A pénzvisszatérités csakis a csomag visszaérkezése után, a visszaküldés postadij leszámitásával kerül visszautalásra.

 

Termékszavatosság

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Mivel webáruházam üzlethelyiséggel nem rendelkezik, igy az esetleges panaszt e-mailben, vagy postai úton ( ajánlott postai küldeményként) a panasztétel beérkezését követő 25 munkanapon belül válaszolom meg.

 

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadod az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót.